PRZEDSTAWICIELSTWO FIRM POLSKICH NA TERENIE FRANCJI


PRZEDSTAWICIELSTWO FIRM POLSKICH NA TERENIE FRANCJI


Wiele polskich firm deleguje swoich pracowników do czasowej lub projektowej pracy we Francji.!

Pracownik może tymczasowo pracować w innym kraju UE (najdłużej 2 lata) i pozostać objęty systemem zabezpieczenia społecznego w Polsce. Będzie wówczas uznawany za pracownika oddelegowanego

Od stycznia 2016r. francuskie przepisy regulujące wymogi administracyjne względem zagranicznych firm delegujących pracowników do pracy na terenie Francji wymagają od każdego polskiego pracodawcy wyznaczenie swojego PRZEDSTAWICIELA we Francji.

Przedstawiciel ma za zadanie bycie „łącznikiem” z francuskimi organami administracji, takimi jak Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Urząd Celny oraz w razie potrzeby - z policją i żandarmerią.

Przedstawiciel ma obowiązek w każdej chwili udostępnić dokumentację świadczącą o zgodności warunków zatrudnienia i pracy oddelegowanych pracowników z francuskim prawem oraz ze zbiorowymi układami pracy, na prośbę którejkolwiek z wyżej wymienionych służb.

Specjalizujemy się w obsłudze i reprezentowaniu zagranicznych spółek delegujących pracowników do Francji, dlatego też jesteśmy w stanie reagować w krótkim czasie i w sposób profesjonalny, zgodnie z przepisami francuskiego prawa, na żądania tutejszych organów państwowych. Dzięki znajomości aktualnych przepisów i praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania administracji, możemy uniknąć naszym klientom nieprzyjemności oraz zaoszczędzić czas na wyszukiwanie odpowiednich przepisów i rozwiązań prawnych.

Zapewniamy:

- Rzetelną obsługę

- Reaktywność

- Dyskrecję

- Bezpieczeństwo danych

- weryfikacja kompletności i zgodności dokumentacji z francuskimi wymogami prawnymi, monitorowanie zmian

- Przekazywanie odpowiedniej dokumentacji na prośbę właściwych organów administracji francuskiej w ciągu 3 dni roboczych

- Przechowywanie dokumentacji przez 18 mięsiecy po zakonczeniu delegacji


PL
FR    


Copyright © 2007-2008 France Liaison
Designed by Pixelvision.pl